Chatrapati Shahu Maharaj Shikshan Sanstha’s Dental College & Hospital .